ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
ไบโอเอด เป็นจุลินทรีย์สำหรับ
บ่อเกรอะ (Septic Tank),
ระบบบำบัดน้ำเสีย (Sewage System),
บ่อดักไขมัน (Grease Trap),
บ่อพักสูบน้ำเสีย (Collection pond)
หรืองานบำบัดน้ำเสียทั่วไป
(General purpose)
ใช้ได้ทั้ง Anaerobic และ Aerobic
จุดเด่น กำจัดกลิ่นเหม็นไ้ด้อย่างรวดเร็ว ให้ผลที่ยาวนาน
ลดค่า BOD, COD, SS

ไนเตรด, แอมโมเนีย
ไขมัน, ลดแมลงสาป
และลดเชื้อโรคที่มากับของเสีย

เพิ่มความใสให้กับน้ำ


ภาพจากการทดลองใช้จุลินทรีย์ ไบโอ-เอด กับบ่อดักไขมันของโรงแรม


นวัตกรรมใหม่ และการค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับการจัดการกลิ่นเหม็น และเร่งการย่อยสลายของเสีย จากบ่อเกรอะ บ่อส้วม ระบบบำบัดน้ำเสีย

ยังครอบคลุมถึงการจัดการปัญหาต่างๆ ที่พบกันทั่วไปในระบบบำบัดน้ำเสีย บ้านพักอาศัย ชุมชน ยังช่วยลดการเกาะตัวของไขมันในท่อระบายน้ำทิ้ง

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดน้ำเสีย ลดน้ำเขียว เพิ่มความใสให้กับน้ำ ลดแมลงรบกวนจากท่อระบายน้ำ ลดค่า BOD, COD, ก๊าซไข่เน่า

รับประกันความพอใจ

100 % ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยจุลินทรีย์ที่มีารพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งการย่อยสลา่ยสารอินทรีย์ต่างๆ โปรตีน, ไขมัน, น้ำมัน ได้ทั้งสภาวะ ที่ต้องมีการเติมอากาศ หรือ ไม่มีการเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย

ไม่มีสารกัดกร่อนหรือสารเคมีอันตราย สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยกับทุกพื้นผิว เช่น เหล็ก, พลาสติก
ไม่ต้องกังวลเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสถูกร่างกาย ผิวหนัง เพราะจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับสารประกอบอื่นๆเพื่อทำให้ BIO AID ทำงาน
ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ มีสารอาหารพิเศษ ซึ่งเพียงพอต่อการกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ โดยหลักจะเน้นให้จุลินทรีย์
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว. การใช้งานตามบ้านพักอาศัย ในห้องน้ำตามสถานที่ต่างๆ สารเคมีมีใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น น้ำยาฆ่า
เชื้อโรค น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ จะทำลายจุลินทรีย์ที่ดี ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งเราสามารถที่จะใช้จุลินทรีย์ 
BIO AID TABLETS เพื่อจัดการปัญหาได้

ใช้งานง่าย
จุลินทรีย์ BIO AID สามารถนำไปใช้งานตามสถานที่ที่เกิดปัญหาได้โดยตรง เพราะจุลินทรีย์จะเริ่มทำงานทันทีเมื่อมีการใช้งาน
สามารถจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และให้ผลที่ดี ที่ยาวนาน

บอกลาปัญหาการสูบบ่อส้วม บ่อเกรอะ
โดยทั่วไปการดูดทำความสะอาดบ่อเกรอะ บ่อส้วมเป็นขั้นตอนปกติของการดูแลรักษา ซึ่งเป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครต้องการที่จะ
ลงมือทำกันสักเท่าไหร่ หากต้องการลดภาระการทำความสะอาดด้วยวิธีเดิมๆ หลังจากได้ทำความสะอาดไปแล้ว ให้ใช้จุลินทรีย์
BIO AID เพื่อบำรุงดูแลรักษา แล้วการทำความสะอาดแบบเดิมๆ ก็จะหมดไป

เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย
ฺBIO AID จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลายของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆ ลดค่า BOD, COD ลดค่าแรงงานในการดู
แลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มสูบตะกอน เครื่องเติมอากาศ ช่วยยืดอายุการทำ
งาน และยังสามารถควบคุมปัญหาจาก บ่อส้วม บ่อเกรอะ ได้ดี

ให้ผลลัพธ์ที่ดี
เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง จุลินทรีย์จะช่วยลดการก่อตัวของไขมัน ของเสียต่างๆ กำจัดกลิ่นเหม็น ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ น้ำสุดท้ายที่ออกจากระบบ จะมีค่าน้ำที่ดี